Dostępność architektoniczna i konstruktorska

Dostępność architektoniczna i konstruktorska

Zapraszamy Państwa do udziału w trzymodułowym kursie z dostępności. Każdy następny poziom kursu to kolejny stopień pogłębienia wiedzy z zakresu projektowania uniwersalnego, dostępności architektonicznej i konstrukcyjnej, dostępności wnętrz i mechanizmów likwidacji barier utrudniających osobom o szczególnych potrzebach pełen udział w życiu społecznym.

MODUŁ II - Dostepnośc architektoniczna i konstruktorska

Każda przestrzeń powinna być pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące, były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami związanymi z uszczerbkiem na zdrowiu (np. niepełnosprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej czy sensorycznej), ale także dla osób starszych czy dzieci (także rodziców z małymi dziećmi).

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym dostępnością architektoniczną i konstruktorską. Program szkolenia oscyluje wokół wytycznych dostępności obiektu i jego otoczenia. Podczas szkolenia uczestnicy poznają nowoczesne rozwiązania likwidacji barier architektonicznych i konstruktorskich, dowiedzą się jakie stosować praktyki w dostosowaniu budynków i otoczenia do potrzeb osób wykluczonych społecznie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także o innowacyjnych rozwiązaniach związanych m.in. z zastosowaniem nowoczesnych instalacji, materiałów.

Program ramowy szkolenia

 • Dostępność architektoniczna i konstruktorska – jak uniwersalnie projektować?
 • Standardy i normy dostępności przestrzeni oraz obiektów publicznych
 • Jak dostosować budynek do wymogów dostępności?
 • Ujęcie praktyczne – Schodołazy, podnośniki, platformy
 • Otoczenie dostępne: Parking, wjazd, schody zewnętrzne, pochylnie, podjazdy, wejścia, dojścia, windy, korytarze, podłogi, schody wewnętrzne, kuchnia, łazienka, sypialnia, miejsce pracy,
 • Ciągi komunikacyjne – piesze ( położenie chodnika, przebieg, wymiary, krawężniki, nawierzchnie)
 • Układy konstrukcyjne budynków, a ich dostępność np.: Układy ścianowe, układy słupowe czy mieszane.
 • Klasyfikacja budynków : Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, budynki mieszkalne, Budynki istniejące, Budynki zabytkowe
 • Komunikacja pozioma w budynkach
 • Komunikacja pionowa
 • Metody oceny dostępności systemów transportu publicznego
 • Oznakowanie nawierzchni
 • Bezpieczeństwo i ewakuacja
 • Dobre praktyki zastosowań rozwiązań

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznasz kluczowe zapisy prawne regulujące kwestie dostępności otoczenia
 • Dowiesz się jakie narzędzia i technologie są wykorzystywane do likwidacji barier architektonicznych
 • Dowiesz się w jaki sposób projektować rozwiązania dla wybranych elementów architektonicznych i konstruktorskich
 • Poznasz rodzaje klasyfikacji budynków i zastosowanie w nich dostępności
 • Będziesz potrafił zapewnić odpowiednie procedury bezpieczeństwa i ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Dowiesz się w jaki sposób zapewnić dostępność na podstawie stosowania dobrych praktyk

Świadectwo kwalifikacyjne:

Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia.

Formalności i zgłoszenie:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń przy Wydziale Technicznym WSG w Toruniu lub wypełniając formularz zgłoszeniowy online

Termin i miejsce:

Liczba godzin: 16h
Tryb: weekendowy lub w dni powszednie
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń

Koszt: 1150 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs dostępność architektoniczna i konstruktorska"

Sprawdź inne moduły kursów z dostępności:

Moduł I - Projektowanie uniwersalne
Moduł III - Dostepność wnętrz

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki