Kolegium Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych

Wyższa Szkoła Gospodarki w porozumieniu z Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zdecydowała się na utworzenie Kolegium Nauk Medycznych w Toruniu i rozpoczęcia rekrutacji na studia pierwszego oraz drugiego stopnia a także na studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo. W dalszych planach Uczelni jest otwarcie kierunku Położnictwo na studiach w systemie dualnym we współpracy z toruńskimi placówkami medycznymi.

Na bazie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu uczelnia planuje otwarcie filii WSG - Grudziądzkiego Kolegium Pielęgniarstwa i Położnictwa, w której będzie realizowany kierunek studiów „położnictwo”.

Miasto Toruń jest jedynym miastem wojewódzkim, nie kształcącym pielęgniarek, a według danych Izby Pielęgniarek i Położnych jest bardzo duży deficyt personelu medycznego w kraju. Jest to również jeden z głównych priorytetów o charakterze strategicznym uczelni. Kolegium Nauk Medycznych od lat kształci studentów na kierunkach uznawanych za medyczne, na chwilę obecną prowadzimy studia licencjackie, magisterskie oraz jednolite magisterskie, w naszych wydziałach w Bydgoszczy oraz Chojnicach, na takich kierunkach jak; Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo. Działalność edukacyjną Uczelni w zakresie prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych uzupełnia bogata oferta studiów podyplomowych, kursów i szkoleń adresowanych do białego personelu placówek ochrony zdrowia, menadżerów i osób związanych z finansowo-rachunkową obsługą podmiotów leczniczych. 

Uczelnia ma bardzo rozbudowany system stypendialny zarówno ze środków własnych jak i ministerialnych. Prowadzimy również kilka projektów, które pomagają naszym studentom opłacić koszty kształcenia, w tym projekt z Ministerstwem Zdrowia, podnoszący kompetencje przyszłego personelu pielęgniarskiego.

Wyższa Szkoła Gospodarki (jako jedyna Uczelnia w regionie) rozpoczęła realizację programu rozwojowego, podnoszącego kompetencje przyszłego personelu pielęgniarskiego „Atrakcyjne kształcenie, lepsze perspektywy” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych pozwalających na rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych w zawodzie pielęgniarki, programy stypendialne, płatne praktyki i staże. Udział w/w formach wsparcia jest bezpłatny.

W trakcie nauki będą prowadzone zajęcia dodatkowe m.in. takie jak:

 • Komunikacja z pacjentem
 • ​Żywienie osób w wieku podeszłym i pacjentów onkologicznych
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyczna w chorobach nowotworowych
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem pulmonologicznym czy onkologicznym
 • Student będzie mógł skorzystać z atrakcyjnego programu stypendialnego oraz płatnych praktyk.

Absolwent, zapisując się do programu absolwenckiego, będzie mógł:

 • otrzymać wsparcie w znalezieniu zatrudnienia
 • wziąć udział w bezpłatnym cyklu kursów specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego
 • otrzymać stypendium szkoleniowe w czasie trwania szkoleń zawodowych (wartość - do 1000 zł miesięcznie).


Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki