Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dziekanat

Godziny otwarcia: 
poniedziałek-piątek w godz. 08:00-16:00
Zjazdy stacjonarne w godz. 07:00-14:00
Zjazdy zdalne w godz. 07:00-15:00
poniedziałki po zjazdach (sobota-niedziela) - NIECZYNNE 
 

Kontakt:
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091

e-mail: wt@byd.pl  

Adres:
Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul. Grunwaldzka 25 B (pok. 146)
87-100 Toruń

 

PLANY ZAJĘĆ
Plany zajęć dostępne są przez system ISAPS w zakładce rozkład zajęć !

 

WZORY WNIOSKÓW I DEKLARACJI DO: Rektora/Dziekana/Biura Obsługi Finansowej/Kwestury/Pozostałe dokumenty

 

ELEKTRONICZNY INDEKS

W Wyższej Szkole Gospodarki obowiązuje tzw. elektroniczny indeks. Wszystkie wpisy z zaliczeń i egzaminów uzupełniane są przez prowadzących zajęcia w elektronicznych protokołach egzaminacyjnych w systemie ISAPS.
W związku z powyższym nie ma już konieczności zbierania wpisów na tradycyjnej-papierowej karcie okresowych osiągnięć studenta.
Każdy student ma dostępne oceny na swoim indywidualnym koncie w systemie ISAPS w zakładce KARTA EGZAMINACYJNA.

Od przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, nauczyciel akademicki ma 7 dni na na wpisanie wyniku zaliczenia/egzaminu w elektroniczną kartę osiągnięć studenta.

W przypadku nie wpisania oceny do systemu, fakt ten należy zgłosić do Dziekanatu Filii Zamiejscowej w Toruniu na adres wt@byd.pl  
W razie ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej z oceną wpisaną do systemu ISAPS, wyjaśnianie powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Powyższą niezgodność student może zgłosić do wykładowcy za pośrednictwem służbowego adresu mailowego (tj. imię.nazwisko@byd.pl) lub na dyżurze dydaktycznym.
W przypadku braku odpowiedzi na powyższy fakt sprawę również należy zgłosić do Filii Zamiejscowej w Toruniu na wyżej wskazany adres.
Wszystkie oceny z zaliczonych semestrów dostępne są dla studenta również w systemie ISAPS w zakładce DZIEKANAT/ ARCHIWUM OCEN. 

REGULAMIN STUDIÓW

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA - rok akademicki 2020/2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW (IOS)

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

EGZAMIN DYPLOMOWY

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - ONTE - Proces studiowania - Kierunek 

 

PRZYJĘCIE NA STUDIA NA WYŻSZY SEMESTR

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Rekrutacja na studia z uwzględnieniem zaliczonych w toku studiów punktów ECTS prowadzona przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kartą przebiegu studiów, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 300 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o studia. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

 

 

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki