Dyplomowany specjalista projektowania w budownictwie

Dyplomowany specjalista projektowania w budownictwie

Nazwa kształcenia specjalistycznego:  Projektowanie w budownictwie

Cel kształcenia specjalistycznego:
Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie projektowania w budownictwie. Absolwent będzie przygotowany do uczestnictwa w realizacji projektów budowlanych, jako osoba wspomagająca pracę głównego projektanta. Będzie miał świadomość i satysfakcję z własnego wkładu w tworzenie konstrukcji. Uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Będzie wykwalifikowany do pracy przy realizacji projektów od fazy koncepcyjnej poprzez projekty budowlane, projekty wykonawcze, po nadzory autorskie.

Uzyskiwany tytuł zawodowy*:

Dyplomowany specjalista projektowania w budownictwie

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
Dyplomowani specjaliści są przygotowani do pracy w:

 • biurach i firmach projektowych – zespoły przygotowujące opracowania i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną,
 • pracowniach architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych,
 • firmach konsultingowych, doradczych agencjach obrotu nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano-montażowych - realizujących roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej.

Ramowy program kształcenia specjalistycznego (lista przedmiotów):

1. Grafika inżynierska,
2. Budownictwo ogólne,
3.Mechanika konstrukcji,
4. Podstawy projektowania konstrukcji,
5. Komputerowe wspomaganie projektowania,
6. Budownictwo zrównoważone,
7. Projekt budowlany,
8. Język obcy zawodowy,
9. Praktyka zawodowa.

Ilość semestrów: 3
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:

1 rata – 6500 zł

3 raty semestralne x 2300 zł

18 rat miesięcznych x 410 zł

* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki