Dyplomowany specjalista kosztorysowania w budownictwie

Dyplomowany specjalista kosztorysowania w budownictwie

Nazwa kształcenia specjalistycznego:  Kosztorysowanie w budownictwie

Cel kształcenia specjalistycznego: 
Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych. W programie szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wspomagania komputerowego i wynikające z tego możliwości transferu informacji pomiędzy przedmiarami, kosztorysami oraz harmonogramami budowlanymi.

Uzyskiwany tytuł zawodowy*:

Dyplomowany specjalista kosztorysowania w budownictwie

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:

Dyplomowani specjaliści kosztorysowania robót budowlanych i instalacyjnych mogą pracować jako:

 • kosztorysanci budowlani
 • kosztorysanci instalacji budowlanych
 • zarządcy nieruchomości
 • likwidatorzy szkód
 • asystenci projektanta budowlanego 

Ramowy program kształcenia specjalistycznego (lista przedmiotów):

1. Podstawy prawne kosztorysowania
2. Konstrukcje budowlane
3. Ekonomika Budownictwa
4. Technologia i organizacja budownictwa
5. Komputerowe wspomaganie projektowania
6. Podstawy kosztorysowania
7. Kosztorysowanie obiektów budowalnych
8. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania
9. Język obcy zawodowy
10. Praktyka zawodowa

Ilość semestrów: 3
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:

1 rata – 6500 zł

3 raty semestralne x 2300 zł

18 rat miesięcznych x 410 zł

 

* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki